Categorieën

Filter

Schaal
Gebouw functie
Bouwjaar

Kleine civieltechnische werken

Omgeving: Landelijk. Nederlands, Belgisch en Noord Duits.
Functie(s): Dijkcoupures, overkluizingen en kleine bruggen
Bouwperiode: Omstreeks 1800 - 1900.

Kleine dijkcoupure

Achtergrondinformatie: Dijkcoupures zijn openingen in dijken, doorgaans afgewerkt met een stenen of betonnen keerwand aan ieder kops eind van de dijk. De functie van de dijkcoupure is om een weg of spoorlijn de dijk te laten kruisen zonder dat de weg of spoorlijn daarbij met hell …


Modale dijkcoupure

Achtergrondinformatie: Dijkcoupures zijn openingen in dijken, doorgaans afgewerkt met een stenen of betonnen keerwand aan ieder kops eind van de dijk. De functie van de dijkcoupure is om een weg of spoorlijn de dijk te laten kruisen zonder dat de weg of spoorlijn daarbij met hell …


Schotbalken huisje

Achtergrondinformatie: Schotbalk huisjes bieden onderdak aan de balken waarmee een dijkcoupure gesloten kan worden. De doorgaans houten huisjes moeten er voor zorgen dat de balken gedurende het grootste deel van het jaar droog en goed geventileerd kunnen liggen. De schotbalk hu …