Categorieën

Filter

Schaal
Gebouw functie
Bouwjaar

Kleine civieltechnische werken

Omgeving: Landelijk. Nederlands, Belgisch en Noord Duits.
Functie(s): Dijkcoupures, overkluizingen en kleine bruggen
Bouwperiode: Omstreeks 1800 - 1900.

Kleine dijkcoupure

Achtergrondinformatie: Dijkcoupures zijn openingen in dijken, doorgaans afgewerkt met een stenen of betonnen keerwand aan ieder kops eind van de dijk. De functie van de dijkcoupure is om een weg of spoorlijn de dijk te laten kruisen zonder dat de weg of spoorlijn daarbij met hel…


Modale dijkcoupure

Achtergrondinformatie: Dijkcoupures zijn openingen in dijken, doorgaans afgewerkt met een stenen of betonnen keerwand aan ieder kops eind van de dijk. De functie van de dijkcoupure is om een weg of spoorlijn de dijk te laten kruisen zonder dat de weg of spoorlijn daarbij met hel…


Schotbalken huisje

Achtergrondinformatie: Schotbalk huisjes bieden onderdak aan de balken waarmee een dijkcoupure gesloten kan worden. De doorgaans houten huisjes moeten er voor zorgen dat de balken gedurende het grootste deel van het jaar droog en goed geventileerd kunnen liggen. De schotbalk h…


Knijpstuw

Achtergrondinformatie: Een knijpstuw is een eenvoudige stuw zonder beweegbare onderdelen, die regelmatig wordt toegepast in sloten en beken. Het water opstuwen heeft verschillende functies. Zoals: - Water bergen in natte periode om zo droge perioden beter te kunnen doorstaan…


Regelbare stuw

Achtergrondinformatie: Een regelbare stuw is een eenvoudige stuw met één beweegbare klep, die regelmatig wordt toegepast in sloten en beken. Het water opstuwen heeft verschillende functies. Zoals: - Water bergen in natte perioden om zo droge perioden beter te kunnen doorsta…


Brede regelbare stuw

Achtergrondinformatie: Een brede regelbare stuw is een eenvoudige stuw met één beweegbare klep, die regelmatig wordt toegepast in sloten, kleine kanalen en beken. Het water opstuwen heeft verschillende functies. Zoals: - Water bergen in natte perioden om zo droge perioden b…