Categorieën

Filter

Schaal
Gebouw functie
Bouwjaar

Kleine civieltechnische werken

Omgeving: Landelijk. Nederlands, Belgisch en Noord Duits.
Functie(s): Dijkcoupures, overkluizingen en kleine bruggen
Bouwperiode: Omstreeks 1800 - 2020.

Kleine dijkcoupure

Achtergrondinformatie: Dijkcoupures zijn openingen in dijken, doorgaans afgewerkt met een stenen of betonnen keerwand aan ieder kops eind van de dijk. De functie van de dijkcoupure is om een weg of spoorlijn de dijk te laten kruisen zonder dat de weg of spoorlijn daarbij met hel…


Modale dijkcoupure

Achtergrondinformatie: Dijkcoupures zijn openingen in dijken, doorgaans afgewerkt met een stenen of betonnen keerwand aan ieder kops eind van de dijk. De functie van de dijkcoupure is om een weg of spoorlijn de dijk te laten kruisen zonder dat de weg of spoorlijn daarbij met hel…


Schotbalken huisje

Achtergrondinformatie: Schotbalk huisjes bieden onderdak aan de balken waarmee een dijkcoupure gesloten kan worden. De doorgaans houten huisjes moeten er voor zorgen dat de balken gedurende het grootste deel van het jaar droog en goed geventileerd kunnen liggen. De schotbalk h…


Blauwhoefseloop brug

Achtergrondinformatie: De spoorbrug over de Blauwhoefseloop is er één van het kleinste soort. Een zogenoemde duiker met een aardige diameter had bijna het zelfde werk kunnen doen, maar de brug heeft wel als voordeel dat kleine zoogdieren langs de oever van de beek onder de b…


Rosep brug

Achtergrondinformatie: De spoorlijn tussen Oisterwijk en Boxtel, in Noord Brabant, kruist onder andere een c.a. 10 kilometer lange en maximaal twee meter brede beek genaamd Rosep. De huidige betonnen brug is gebouwd in 1995 en is net als zijn voorganger dubbelsporig uitgevoer…


Knijpstuw

Achtergrondinformatie: Een knijpstuw is een eenvoudige stuw zonder beweegbare onderdelen, die regelmatig wordt toegepast in sloten en beken. Het water opstuwen heeft verschillende functies. Zoals: - Water bergen in natte periode om zo droge perioden beter te kunnen doorstaan…


Regelbare stuw

Achtergrondinformatie: Een regelbare stuw is een eenvoudige stuw met één beweegbare klep, die regelmatig wordt toegepast in sloten en beken. Het water opstuwen heeft verschillende functies. Zoals: - Water bergen in natte perioden om zo droge perioden beter te kunnen doorsta…


Brede regelbare stuw

Achtergrondinformatie: Een brede regelbare stuw is een eenvoudige stuw met één beweegbare klep, die regelmatig wordt toegepast in sloten, kleine kanalen en beken. Het water opstuwen heeft verschillende functies. Zoals: - Water bergen in natte perioden om zo droge perioden b…


Houten keerwand

Achtergrondinformatie: Houten keerwanden worden in diverse situaties gebruikt. Bijvoorbeeld om een talud te verstevigen op een locatie waar, meestal stromend, water het talud anders zou afkalven/eroderen. Maar een houten keerwand kan ook voorkomen op plaatsen waar het talud an…