Station Wolfshoek

Personaliseren
Hoogtepunten

  • Afmetingen zijn weergegeven onderaan deze pagina
  • Op verlichting voorbereid
  • Wanden zijn niet licht doorlatend
  • Model is vervaardigd uit duurzaam hergebruikt karton met hoge dichtheid
  • Realistische kleurstellingen
  • Materiaal is door en door gekleurd met hoge weerstand tegen kleurvervaging
  • Vanaf fabriek licht "vervuild"
  • Onderdelen passing tot op 0.1mm nauwkeurig

Bestellen

Meer informatie

Achtergrondinformatie:
Dit type station is op meerdere plaatsen aan de Langstraatspoorlijn gebouwd. Doorgaans rond 1890. Dit type gebouw werd neergezet nabij de grotere dorpen langs de lijn zoals Vlijmen, Waspik en Drunen. In het gebouw woonde de stationschef, maar waren uiteraard ook alle reiziger-gerelateerde functies gevestigd die men destijds nodig achtte in kleine plaatsen. Inmiddels zijn deze gebouwen ook weer gesloopt, wat is gebeurd enkele jaren na het sluiten van de lijn.

Bouwkundige details:
Het station is opgebouwd uit steensverband metselmuren en halfsteens verband de schoorstenen. Boven de kozijnen bevinden zich halfrondbogen met sluitstenen. Op enkele plaatsen is er ook siermetselwerk toegepast. Het station is voorzien van kruispannen dakbedekking enheeft een dakgoot omtimmert met een boeiboord. Het schaalmodel heeft zeven afzonderlijke lichtcompartimenten.

Specificaties

Afmetingen op schaal 1:160 (N)
c.a. 84B x 131L x 90H mm.
Afmetingen op schaal 1:87 (H0)
c.a. 154B x 241L x 166H mm.
Aantal compartimenten voor de verlichting op schaal 1:160 (N)
7
Aantal compartimenten voor de verlichting op schaal 1:87 (H0)
7
Aantal (bouwpakketten) per verpakking
1
Artikelnummer
02WHK01

Bijlagen

Handleiding met tips, bouwbeschrijving en foto's
Toelichting met tips, beschrijvingen en foto's