Steenweg 126

Personaliseren
Hoogtepunten

  • Afmetingen zijn weergegeven onderaan deze pagina
  • Op verlichting voorbereid
  • Wanden zijn niet licht doorlatend
  • Model is vervaardigd uit duurzaam hergebruikt karton met hoge dichtheid
  • Realistische kleurstellingen
  • Materiaal is door en door gekleurd met hoge weerstand tegen kleurvervaging
  • Vanaf fabriek licht "vervuild"
  • Onderdelen passing tot op 0.1mm nauwkeurig

Bestellen

Meer informatie

Achtergrondinformatie:
Dit pakhuis kent zijn grote voorbeeld in de Nederlandse plaats Kampen. Een logische locatie voor een pakhuis gezien de rijke handelsgeschiedenis van de stad, die terug gaat tot in de middeleeuwen. De Voorstraat, waaraan het pakhuis in werkelijkheid staat, was lange tijd de straat die als eerste parallel aan de IJssel lag. Tussen beide waren wel nog enkele stadsmuren, verdedigingswerken en zandwallen te vinden, maar desalniettemin waren vanuit deze straat de aanlegsteigers snel te bereiken. Rond 1900 veranderde veel. Er kwam bebouwing bij tussen de Voorstraat en de huidige IJsselkade. Handelswaren veranderde door de komst van nieuwe industrieën in de stad, en er werd flink geïnvesteerd in wegen en spoorwegen, wat voor de handelsroutes van invloed bleek. Of het pakhuis al die grote veranderingen heeft kunnen doorstaan is de vraag. Het staat er nog, maar wellicht voornamelijk dankzij de gemeentelijke monumentenstatus.

Bouwkundige details:
Het pand is gebouwd in het jaar 1884. De voorgevel kent een typische indeling zoals bij pakhuizen verwacht mag worden. Een smalle voorgevel met 3 gevelopeningen per verdieping. De middelste is op iedere verdieping een deur met bovenaan een nog aanwezige hijsbalk. Links en rechts ervan bevind zich een raam. De gevel is opgetrokken uit waalformaat bakstenen in kruisverband. Een steensverband dat veel gelijkenis vertoond met het eveneens veel voorkomende staandverband. Anno 2022 lijkt het pand te smeken om betere tijden. Het heeft inmiddels een woon en winkelfunctie volgens het bestemmingsplan, want in de praktijk toont het sporen langdurige leegstand en gebrekkig onderhoud. De uitdaging zal zijn om met behoud van de authentieke details van het oorspronkelijke pakhuis nieuw leven te geven met een functie waarvoor het pand destijds nooit gebouwd was.

Specificaties

Afmetingen op schaal 1:160 (N)
c.a. 36B x 36L x 91H mm.
Afmetingen op schaal 1:87 (H0)
c.a. 65B x 65L x 166H mm.
Aantal compartimenten voor de verlichting op schaal 1:160 (N)
4
Aantal compartimenten voor de verlichting op schaal 1:87 (H0)
4
Aantal (bouwpakketten) per verpakking
1
Artikelnummer
02STW13

Bijlagen

Handleiding met tips, bouwbeschrijving en foto's