Categorieën

Filter

Schaal
Gebouw functie
Bouwjaar

Thema: Metselverbanden

Bouwplaten van diverse metselverbanden, waarmee kademuren, afscheidingen, en zelfs hele gebouwen naar eigen wens opgetrokken kunnen worden.

Halfsteensverband

Achtergrondinformatie: Halfsteens verband wordt veel toegepast bij kleinere objecten zoals schuren, tuinmuren en eventueel een aanbouw. Van oudsher is halfsteens verband een verband dat veel gebruikt werd voor de bouw van de goedkopere huizen. Tegenwoordig kiezen sommige archite…


Steensverband

Achtergrondinformatie: Steensverband werd veel toegepast bij de bouw van woonhuizen en de wat grotere objecten. Het verband was beter bestand tegen weer en wind en leende zich beter voor de bouw van grotere objecten dan het halfsteensverband. Vanwege deze voordelen wordt het ste…


Wildverband

Achtergrondinformatie: Wildverband is een verband dat veelvuldig wordt toegepast in bebouwing vanaf 1950 tot heden. Hoewel het verband volledig willekeurig lijkt te zijn opgebouwd, zijn er toch de nodige regels aan verbonden. Zo mogen er niet meer dan vier strekken naast elkaar …


Hollandsverband

Achtergrondinformatie: Hollandsverband is een variatie op het steensverband. Het kenmerkt zich door lagen met koppen afgewisseld door lagen met strekken, die allen recht boven elkaar liggen. Ondanks dat heeft het Hollandsverband toch meerdere verschijningsvormen. Dit verband kom…


Vlaamsverband

Achtergrondinformatie: Vlaamsverband is een variatie op het steensverband. Het kenmerkt zich door lagen waarin iedere kop wordt afgewisseld met een strek, die allen recht boven elkaar liggen. Dit verband komt onder meer voor in bebouwing van 1920 tot 1940 en in utilitaire bebouw…


Noorsverband

Achtergrondinformatie: Noorsverband is een variatie op het steensverband. Het kenmerkt zich door lagen waarin iedere kop wordt afgewisseld met twee strekken, die allen recht boven elkaar liggen. Dit verband wordt voornamelijk gebruikt in noord Nederland en noord Duitsland. In No…


Engelsverband

Achtergrondinformatie: Engelsverband is een variatie op het steensverband. Het kenmerkt zich door lagen waarin iedere kop wordt afgewisseld met drie strekken. De lagen liggen daarbij, om en om,recht boven elkaar. Hoewel de naam de indruk wekt dat dit verband alleen in Engeland g…


Koppenverband

Achtergrondinformatie: Koppenverband is een variatie op het steensverband. Het kenmerkt zich door lagen waarin alleen koppen voorkomen. De koppen liggen vanwege het constructive aspect getrapt boven elkaar. Dit verband is bij uitstek geschikt om gebogen gevels te metselen. Het v…


Rollagen

Achtergrondinformatie: Rollagen zijn in het verband van een muur gemetselde lagen van op zijn kant gemetselde stenen. Meestal boven kozijnen, maar soms ook als afwerking voor de bovenkant van een tuinmuur. Rollagen bestaan in diverse diktes. Meest voorkomend is de enkel steens …