Consistorie

PersonaliserenHoogtepunten

  • Afmetingen zijn weergegeven onderaan deze pagina
  • Op verlichting voorbereid
  • Wanden zijn niet licht doorlatend
  • Model is vervaardigd uit duurzaam hergebruikt karton met hoge dichtheid
  • Realistische kleurstellingen
  • Materiaal is door en door gekleurd met hoge weerstand tegen kleurvervaging
  • Vanaf fabriek licht "vervuild"
  • Onderdelen passing tot op 0.1mm nauwkeurig

Bestellen

Meer informatie

Achtergrondinformatie:
De term consistorie is waarschijnlijk het meest bekend van consistoriekamer (waar de kerkenraad bijeen is) en consistoriegebed (voor en na de dienst door de ouderling van dienst). Dit geeft al aan dat consistorie oorspronkelijk gewoon kerkenraad betekent. Het betrof bij de instelling ervan, in 1541 door Calvijn, de vergadering van predikanten en ouderlingen die toezicht uitoefenden over leer en leven.
De consistorie als gebouw biedt ruimte aan deze vergadering en gerelateerde activiteiten. De consistorie als gebouw is dan ook direct gekoppeld aan de (hervormde) kerk. In dit voorbeeld uit het Noord-Brabantse plaatsje Meeuwen, zelfs letterlijk in de fysieke zin van het woord.

Bouwkundige details:
In deze consistorie bevindt zich naast de vergaderruimte ook een bergplaats t.b.v. het onderhoud aan het kerkhof.
Een deel van de constructie bestaat nog uit de restanten van de oorspronkelijke kerk uit de 14de eeuw. Dat is te zien aan het lage, dikke muurtje aan de achterzijde.
Afgezien van de oude kerkresten is het gebouwtje opgericht omstreeks 1953. De overkapte verbinding tussen consistorie en kerk was ingericht als fietsenstalling.

Specificaties

Afmetingen op schaal 1:160 (N)
c.a. 84B x 89L x 42H mm.
Afmetingen op schaal 1:87 (H0)
c.a. 154B x 164L x 77H mm.
Aantal compartimenten voor de verlichting op schaal 1:160 (N)
3
Aantal compartimenten voor de verlichting op schaal 1:87 (H0)
4
Aantal (bouwpakketten) per verpakking
1
Artikelnummer
02HES13

Bijlagen

Handleiding met tips, bouwbeschrijving en foto's