Categorieën

Filter

Schaal
Gebouw functie
Bouwjaar

Thema: Gasfabriek

Omgeving: Stedelijk, groot stedelijk. Nederlands en Belgisch.
Functie(s): Industriële bebouwing
Bouwperiode: Omstreeks 1900 - 1950.

8b Machine kamer

Achtergrondinformatie: De machinekamer was samen met het ketelhuis onderdeel van de elektriciteitsvoorziening. De gasfabriek wekte zelf elektriciteit op voor eigen gebruik en soms ook voor gebouwen in de directe omgeving. De machinekamer kende diverse elektrische installaties w…


5f Laboratorium

Achtergrondinformatie: Bij het maken van "stadsgas" uit steenkool, komen vele scheikundige processen kijken. Naast het stadsgas dat op zich al uit diverse "ingrediënten" bestaat, bleven er ook tal van "afvalproducten" over. In het lab. werd de samenstelling van het stadsgas alsm…


5b Regeneratie ruimte en kantoor

Achtergrondinformatie: Het in de zuiveringsruimte verwerkte gas wordt dan in de regeneratieruimte door wassers of scrubbers geleid, waarbij het intensief in contact wordt gebracht met water, waardoor de ammoniak wordt opgelost. Daarna wordt het door zuiveringskisten gevoerd om h…


Gashouder 1

Achtergrondinformatie: Iedere gasfabriek voor zogeheten "stadsgas" (de voorloper van aardgas), was voorzien van minstens één gashouder. Een opslagtank voor stadsgas. De gasfabriek van Eindhoven had er in de hoogtijdagen 5. Hierbij is wel op te merken dat de constructie van gasho…


Gashouder 2

Achtergrondinformatie: Iedere gasfabriek voor zogeheten "stadsgas" (de voorloper van aardgas) was voorzien van minstens één gashouder. Een opslagtank voor stadsgas. De gasfabriek van Eindhoven had er in de hoogtijdagen c.a. 5. Hierbij is wel op te merken dat de constructie van g…


5c Kolenloods

Achtergrondinformatie: Deze loods is omstreeks 1900 gebouwd voor de opslag van kolen, bedoeld voor het coke proces van de gasfabriek. Er is sinds 1900 regelmatig aan verbouwd, wat ook te zien is aan littekens in het metselwerk en aan andere details. De vijf gaten in de westelij…


8a Ketelhuis

Achtergrondinformatie: Het ketelhuis was samen met de machinekamer onderdeel van de elektriciteitsvoorziening. De gasfabriek wekte zelf elektriciteit op voor eigen gebruik en soms ook voor gebouwen in de directe omgeving. In het ketelhuis werd met gas een ketel verhit om zo een…


5a Zuiveringshuis

Achtergrondinformatie: In het zuiveringshuis wordt het ontstane ruw lichtgas afgekoeld in een condensor, waarbij de minder vluchtige bestanddelen zoals steenkoolteer en water condenseren. Na de condensor passeert het gasmengsel via een exhauster pomp nog een teerscheider om al…


5d Cokesruimte

Algemene achtergrondinformatie: Nadat de steenkolen op het terrein waren ondergebracht in een kolenbunker of kolenloods werden ze in deze ruimte verhit zonder er zuurstof bij te laten. (droge destillatie). Hierbij stijgen diverse gassen op die worden verzameld in klimpijpen en…