Privacy verklaring

Bij Markenburg nemen we ook privacy en veiligheid héél serieus. Daarom laten wij u graag het volgende weten;

 • De website gebruikt geen cookies ten behoeve van marketing of advertentiedoeleinden. We meten wel bezoekerstatistiek uit nieuwsgierigheid.
 • De website plaatst ook cookies welke om technische redenen nodig zijn, zoals aanmelden en uw voorkeuren bewaren waaronder de weergavetaal.
 • Wij sturen u enkel zelf af en toe een nieuwsbrief, als u hier voor gekozen heeft. U kunt dit in uw accountinstellingen veranderen.
 • De gehele website is beveiligd met TLS-encryptie, het 'groene slotje', tegen afluisteren en manipulatie onderweg op het internet.
 • Alle persoonsgegevens worden door marktconforme 'best practices' beschermd en met moderne encryptiemethoden beveiligd.
 • Wachtwoorden worden uniek gesalt en gehased opgeslagen met actuele sterke encryptie, waardoor ze voor criminelen onleesbaar zijn.
 • Wij slaan nooit méér over uw betaling op dan enkel het soort en het bedrag. Geen persoonlijke nummers of andere gevoelige informatie.
 • Markenburg werkt alleen samen met partners welke gelijke óf strengere privacy voorwaarden hanteren, mede als de wet en uw rechten respecteren.
 • Onze systemen en data staan altijd volledig en enkel in Nederland, onder Nederlandse wetgeving, via onze technologie-partner Exclusive-IT.
 • Om uw privacy, en de veiligheid in het algemeen, te beschermen worden onze systemen 24 uur per dag bewaakt door Forendox.

Zó kan het dus ook.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Graag maken wij u attend op uw volgende rechten:
 • U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens
 • U heeft recht op vergetelheid
 • U heeft recht op rectificatie en aanvulling van uw persoonsgegevens
 • U heeft recht op beperking van de verwerking
 • U heeft recht op dataportabiliteit
 • U heeft recht op een menselijke afweging bij besluiten
 • U heeft recht om bezwaar te maken (het recht op intrekken van eerder gegeven toestemming)
 • U heeft recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wilt u gebruik maken van één of meer van uw rechten?

U kunt contact opnemen via ons contactformulier om gebruik te maken van uw rechten. Wij zijn wel verplicht om met zekerheid uw identiteit vast te stellen alvorens wij u verder mogen helpen.


Welk doel en/of rechtsgrond is er voor gegevensverwerking?

Markenburg verwerkt met uw toestemming een beperkte set (persoons)gegevens met uitsluitend als doel om onze bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren. Hieronder specificieren wij graag per gegeven het doel:

 • IP-adres; veiligheid, techniek
 • E-mailadres; communicatie
 • Voornaam; communicatie, verzending, facturatie
 • Achternaam; communicatie, verzending, facturatie
 • Bedrijfsnaam; communicatie, verzending, facturatie, belasting
 • KvK nummer; facturatie, wettelijke verplichtingen
 • Aanhef; communicatie
 • Geboortedatum; wettelijke verplichtingen
 • Adres, postcode, stad, land; verzending, facturatie, belasting, wettelijke verplichtingen

Bewaartermijn

Wij slaan onze persoonsgegevens gescheiden op; te weten bestellingen en accounts. Deze bewaren wij zo lang als dat nodig is voor de correcte werking van onze software of zo lang als dat wettelijk van ons geëist wordt.


Doorgifte persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met andere partijen wanneer dit wettelijk verplicht of absoluut noodzakelijk is. Hierbij kunt u denken aan pakketbezorgers, accountants, technologische partners en de overheid. Wij zullen er altijd naar streven om deze gegevensdeling tot het absoluut noodzakelijke te beperken.


Heeft u vragen over uw privacy of gegevensbescherming bij Markenburg?

Onze organisatie is wettelijk niet verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. Desondanks maken wij vrijwillig gebruik van een externe consulterende privacy officier. U kunt het contactformulier gebruiken als u deze vragen wilt stellen. Wij willen u vragen om in dat geval duidelijk te maken dat uw vraag gericht is aan de privacy officier.

Als u niet zeker bent aan wie uw vraag gericht is, dan kunt u altijd via het contactformulier contact opnemen en uw vraag richten aan de heer ing. M. van ’t Hoff.