Privacy verklaring

Bij Markenburg nemen we ook privacy en veiligheid héél serieus. Daarom laten wij u graag het volgende weten;

Zó kan het dus ook.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Graag maken wij u attend op uw volgende rechten:
Wilt u gebruik maken van één of meer van uw rechten?

U kunt contact opnemen via ons contactformulier om gebruik te maken van uw rechten. Wij zijn wel verplicht om met zekerheid uw identiteit vast te stellen alvorens wij u verder mogen helpen.


Welk doel en/of rechtsgrond is er voor gegevensverwerking?

Markenburg verwerkt met uw toestemming een beperkte set (persoons)gegevens met uitsluitend als doel om onze bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren. Hieronder specificieren wij graag per gegeven het doel:


Bewaartermijn

Wij slaan onze persoonsgegevens gescheiden op; te weten bestellingen en accounts. Deze bewaren wij zo lang als dat nodig is voor de correcte werking van onze software of zo lang als dat wettelijk van ons geëist wordt.


Doorgifte persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met andere partijen wanneer dit wettelijk verplicht of absoluut noodzakelijk is. Hierbij kunt u denken aan pakketbezorgers, accountants, technologische partners en de overheid. Wij zullen er altijd naar streven om deze gegevensdeling tot het absoluut noodzakelijke te beperken.


Heeft u vragen over uw privacy of gegevensbescherming bij Markenburg?

Onze organisatie is wettelijk niet verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. Desondanks maken wij vrijwillig gebruik van een externe consulterende privacy officier. U kunt het contactformulier gebruiken als u deze vragen wilt stellen. Wij willen u vragen om in dat geval duidelijk te maken dat uw vraag gericht is aan de privacy officier.

Als u niet zeker bent aan wie uw vraag gericht is, dan kunt u altijd via het contactformulier contact opnemen en uw vraag richten aan de heer ing. M. van ’t Hoff.