Thema Venneweg

Nieuws  — ma. 1 jul. 2019

Het nieuwe Markenburg thema: Venneweg, wordt in de basis opgebouwd met de stationsomgeving van Gilze Rijen. Dat zijn het stationsgebouw, het nevengebouw en de goederenloods. Het stationsgebouw heeft Markenburg al sinds 2013 in haar assortiment en sinds wat recenter datum is dat niet alleen in schaal 1:160 (N), maar ook in schaal 1:87 (H0) beschikbaar. Het nevengebouw en de goederenloods zijn geheel nieuw en meteen in beide schalen beschikbaar. Verder zal thema Venneweg in de toekomst ruimte gaan bieden aan meer, typische interbellum periode, 1920/1930 bebouwing, zoals die doorgaans gevonden kan worden in de (klein)stedelijke omgeving. Dat ligt goed in het verlengde van de bebouwing uit de Rijense stationsomgeving, die in werkelijkheid zijn opgetrokken omstreeks 1920.

De goederenloods en het nevengebouw zijn in werkelijkheid al meer dan 30 jaar geleden gesloopt. Dat maakte de ontwikkeling in model niet makkelijker. De bestektekeningen lieten zeker op detailniveau ruimte voor nadere invulling. Dat gebeurd vaker, maar met name detail foto’s bieden in die situaties vaak uitsluitsel over hoe de details van de gebouwen er hebben uitgezien. Al snel merkte we dat openbare archieven vrij weinig detail foto materiaal van de beide gebouwen bezitten. Daardoor hebben we met hulp van enthousiaste hobbyisten en mensen met een groot lokaal netwerk, ook tal van privé archieven en foto collecties kunnen raadplegen. Zo ontstond er toch nog een redelijk foto grafisch beeld, veelal van foto fragmenten, van de beide gebouwen. De (steden)bouwkundig ingenieurs van Markenburg hebben deze gefragmenteerde informatie omgezet in een totale set reconstructietekeningen van de beide gebouwen. En op basis van de reconstructietekeningen hebben we de vanaf heden beschikbare modellen kunnen uitwerken.

Markenburg heeft al twee goederenloodsen in haar assortiment. Toch denken we dat deze goederenloods een welkome aanvulling is. De loods in thema Venneweg is immers veel langer en slanker dan de loodsen in de thema’s Klokkenlaan en Wolfshoek. Het is daarmee mogelijk om meer wagons langs deze loods te rangeren, zonder dat de gebouwoppervlakte sterk toeneemt. Samen met het nevengebouw en het stationsgebouw, zeker in de opstelling naar de werkelijkheid, is een langwerpig, maar tevens redelijk smal baanplan, goed te ontwerpen.

Voor meer detailinfo, zowel over de bouwpakketten als de achtergronden van de werkelijke gebouwen, zijn de productpagina’s te raadplegen. De betreffende productpagina’s zijn uiteraard te vinden in thema Venneweg.

Stationsomgeving Thema Venneweg (Gilze-Rijen)
Goederenloods Venneweg