Nieuws mei 2022

Nieuws  — do. 5 mei 2022

Veel nieuws.
In april hebben we een nieuw type perronelementen geïntroduceerd. Tot voor kort waren dat qua uiterlijk altijd variaties op het hedendaags Nederlands voorbeeld, zeg vanaf eind jaren ’80 tot heden, bijvoorbeeld met geleide tegels en betonnen perronranden. Maar we hebben in Nederland ook tijden gekend dat er nog helemaal geen betonnen prefab elementen als perronrand bestonden en ook de geleide tegels nog niet uitgevonden waren. Neem bijvoorbeeld de periode rondom 1920 en 1930. Perronranden werden in die tijd nog opgemetseld, omdat men er al wel achter was dat een houten grondkering verrot en dan vervolgens maar moeilijk te vervangen is. De 30 x 30 betontegels kende men al wel, maar de inmiddels bekende geleide tegels nog niet. En ook vaste inrichtingselementen als trappen en abri’s zagen er compleet anders uit dan tegenwoordig. Voor wat betreft de abri’s zien we sowieso een interessante verschuiving van inzichten. Want waar men vroeger een vaak prachtig stationsgebouw met wachtruimten neerzette en dan de perrons vrij sober inrichtte, is dat tegenwoordig bijna geheel andersom. Echte stationsgebouwen komen bij de nieuwste stations bijna niet meer voor. En alle benodigdheden, zoals droog en uit de wind kunnen wachten, faciliteert men zo veel als mogelijk op de perrons zelf. Standaard perrons of standaard stijlvormen zoals typische leuningen, landelijk bepaalde kleuren en lettertypen en andere vormen van standaard inrichting kende men in de 1e helft van de 20ste eeuw nog niet. Ieder perron was in feite uniek en zeker als het om abri’s gaat was er vrijwel niet 1 precies het zelfde.
Bij Markenburg onderzoeken we daarom wat in de tijd relatief het meeste voorkwam in ons land en houden dat aan voor de Markenburg perronsegmenten van destijds. Verder houden we er ook rekening mee dat de perronsegmenten door elkaar gebruikt kunnen worden. Dus een Markenburg perronsegment met hedendaagse stijl kan onbekommerd gekoppeld worden aan een perronsegment met authentieke gemetselde perronranden. Dit komt omdat de maatvoeringen van de segmenten gelijk gehouden zijn en de koppelingsmechanismen het zelfde zijn. We vinden het namelijk belangrijk dat de stijlen door elkaar te gebruiken zijn omdat we in werkelijkheid ook uiteenlopende combinatievormen zien en gezien hebben. Zo zijn er in verschillende steden nog (deels) gemetselde perronranden te vinden. Station ’s Hertogenbosch kende bijvoorbeeld tot 2020 verschillende perronranden waar betonnen elementen en gemetselde wanden elkaar meermaals afwisselde. Bij uiteenlopende bouwactiviteiten zien we wel dat de gemetselde delen in lengtemeters afnemen ten gunste van de betonnen elementen. Hoe het ook moge zijn: we hopen met onze uitbreidingen weer meer mogelijkheden te geven aan de modelbouwers om perrons tot in de details naar eigens wens op te kunnen bouwen.

Vind hier de themapagina: Perrondelen Type B

In mei is er ook nieuws.
Thema Bokvelden wordt uitgebreid met de huisnummers 23-25. Kenmerkend aan deze tweekapper is dat al heel snel na de realisatie ervan de aanbouw van huisnummer 23 significant is verlengd. Overigens is dat wel geheel in lijn met de oorspronkelijke architectonische waarden gebeurd, waardoor het een aanvullende stijlvolle variatie op het geheel geeft. De oplettende Markenburg website bezoeker zal ongetwijfeld al gezien hebben dat we op weg zijn naar een hele rij woningen in de Bokvelden. En dat klopt aardig. Ten opzichte van het werkelijke voorbeeld hebben we al ruim de helft in model kunnen realiseren. De reden dat we bij Markenburg de hele rij wel zouden willen nabouwen is omdat geen van de huizen identiek is en bijvoorbeeld ook de rooilijn per tweekapper verspringt. Hoewel de panden ook individueel erg fraai op de modelbaan tot hun recht kunnen komen, is het zo dat wie de werkelijke configuratie in model wil namaken dus ook de hele in model ontwikkelde rij nodig heeft. Wij zijn ondertussen druk doende met het verzamelen van de benodigde gegevens om verdere ontwikkelingen op dit vlak te kunnen realiseren.

Vind hier de themapagina: Bokvelden

Mei 2022 voor schaal 1:220
Voor de hobbyisten met schaal 1:220 is er ook uiteenlopend nieuws. Zo hebben we onlangs Heistraat 109 weten om te schalen naar 1:220. Dat geeft kleinere onderdelen en waar het dan gaat om reeds kleine onderdelen van een dakkapel en vrijstaande schoorsteen, worden dat dus echt kleine onderdelen. Maar met doordachte kleine aanpassingen die de realiteit geen schade berokkenen hebben we het toch tot een fraaie bouwbare woning in deze compacte schaal kunnen brengen. Daarnaast vinden we dat de Markenburg bouwketen /directieketen ook in schaal Z niet kunnen ontbreken. Enerzijds omdat we al diverse attributen uit het thema bouwplaats in 1:220 beschikbaar hebben, waar de bouwketen dus eigenlijk niet aan mogen ontbreken en anderzijds omdat we het ook belangrijk vinden dat hobbyisten in schaal 1:220 kunnen uitproberen of Markenburg voor hen fijn verwerkbare producten levert in de schaal die voor hen van belang is. Daarbij is bouwervaring kunnen opdoen in de juiste schaal echt waardevol, denken we. Om die reden zijn de bouwketen vanaf heden ook in 1:220 beschikbaar.

Vind hier de themapagina: De bouwplaats
Vind hier de productpagina van Heisraat 109, in alle 3 de schalen: Heistraat 109

Tot slot.
Alles samenvattende hopen we ook deze maanden de keuzemogelijkheden weer merkbaar verbreed te hebben. Wij gaan vast aan de slag om nieuws te maken voor de komende maanden, maar daarnaast lezen en horen we ook graag wat je er van vindt. Reageer bijvoorbeeld gerust op fora zoals het N spoor forum of op onze Markenburg Facebookpagina. Of stuur ons een E-mail, als er specifieke vragen zijn.


Zoeken op een specifieke schaal kan eenvoudig met de filteropties op de hoofdpagina van de Markenburg webwinkel. Scroll naar beneden en vul links onder de gewenste schaal in. Druk dan op "filter toepassen".

Bmt perronsegment, met gemetselde perronranden
Bmt perronsegment, met gemetselde perronranden

Bokvelden 23-25 van de achterzijde
Bokvelden 23-25 van de achterzijde

Markenburg probeersets in 3 schalen
Markenburg probeersets in 3 schalen