Nieuw: Filteropties

Nieuws  — wo. 26 jun. 2019

Nu Markenburg al geruime tijd meer dan 300 verschillende producten in haar assortiment voert, mogen we misschien niet zomaar meer aannemen dat iedereen z’n weg in de webshop wel weet te vinden.
Gelukkig kunnen we met de basis die de nieuwe website bied wel iets dat we met onze voorgaande webshop niet konden. En dat is filteren.

Filteren kan op verschillende manieren, maar daarbij moeten we eerst even kijken naar de categorieën en thema’s die we al hebben. De drie bekendste categorieën zijn “aankleding”, “bebouwing” en “infrastructuur”. Binnen de categorieën zijn thema’s opgenomen. Zo bevind zich bijvoorbeeld in de categorie “bebouwing” het thema “Heistraat”. Thema Heistraat bevat een scala aan producten (gebouwen) die zich binnen de kaders van het betreffende thema laten vangen. Bij het thema Heistraat is dat dorpse bebouwing. Toch is dorpse bebouwing nog een ruim begrip. En wie een leuk woonhuis zoekt, maar nog niet precies weet wat hij zoekt kan terecht in zeker 10 verschillende thema’s.

En daar worden de filters interessant.
Wie kijkt op de Markenburg productpagina ziet vanaf heden een paar filtermogelijkheden. Filteren op schaal is de voornaamste filteroptie en tevens het eenvoudigst toe te lichten. Markenburg heeft verreweg de meeste producten in de schalen 1:160 (N) en 1:87 (H0) beschikbaar. Maar we werken de laatste jaren ook stevig door aan een assortiment in schaal 1:220 (Z). Wie op de oude website alle 1:220 producten wilde vinden moest goed zoeken. Nu, met de filter, wordt eenvoudig duidelijk welke producten er in die schaal beschikbaar zijn. Kies de gewenste schaal en druk op de blauwe knop ”filter toepassen”. Alle thema’s die van toepassing zijnde producten bevatten krijgen een getal achter de naam. Het getal geeft aan hoeveel van toepassing zijnde producten zich in dat thema bevinden. Alle thema’s die geen toepasselijke producten bevatten met de ingevulde filter(s), worden donkergrijs. Wanneer een filter is toegepast zijn in de thema’s alleen de producten zichtbaar die aan het filter voldoen, de rest is dan onzichtbaar. Dat maakt het zoeken een stuk eenvoudiger. Wanneer een filter gewist wordt zullen alle producten in het thema weer verschijnen.

Naast filteren op schaal wordt er momenteel hard gewerkt aan filteren op gebouwtype en filteren op bouwjaar. Stel dat een stationsgebouw gezocht wordt van voor 1925. Dan bevinden zich in verschillende thema’s enkele van toepassing zijnde gebouwen. Bij gebouwtype kan voor “stations” gekozen worden, en bij bouwjaar de bouwperioden die tot 1925 reiken. Het is dus mogelijk meerdere vinkjes per zoekfunctie aan te zetten. Door weer op de blauwe knop ”filter toepassen” te drukken wordt in één oogopslag duidelijk in welke thema’s zich stationsgebouwen bevinden van voor 1925.

Filteren kan dus heel handig zijn!
Toch begrijpen we wel dat filteren ook nog steeds voor uitdagingen kan zorgen. Want wat heb je aan gebouwtypen als je naar een telefooncel zoekt? Ook daar hebben we goed over proberen na te denken. De opties “bouwwerken” en “objecten” zijn daarom naast vele gebouwtypen filterbaar.

Wat is wat?
- Een gebouw is een bouwwerk waarin een mens in kan verblijven. Bijvoorbeeld in een woonkamer, keuken, winkelruimte enz. Een plek die doorgaans verwarmd is en waar dingen als elektra en stromend (warm)water aanwezig zijn.
- Een bouwwerk is iets dat niet voldoet aan de beschrijving van een gebouw, maar die wel een fundering heeft en ook vaak iets van een ommuurde/binnenruimte heeft. Denk aan een schuur, garagebox, brugdeel, tuinmuur of telefooncel.
- Een object heeft doorgaans geen fundering en hoeft dus ook niet duurzaam met de grond verbonden te zijn, tijdens gebruik. In een object kan doorgaans ook niet verbleven worden.
Denk bij objecten aan Inrichting, zoals houten vloerdelen en tegels, maar ook aan fietsen, boomroosters en plaatsnaamborden.

En daar komt ook de uitdaging van het filteren naar boven. Want heeft een object als een plaatsnaambord echt helemaal nooit enige fundering? En als we het over bouwjaren hebben, wat is dan het bouwjaar van een houten vloer? Die zijn immers redelijk tijdloos. We beseffen ons dus dat de filteropties grenzen kennen, doordat ze grenzen trekken in een groot scala aan producten. Wat wel of niet binnen de grens valt is soms uiterst helder, maar soms ook betwistbaar. Toch hopen we met de filteropties een handig hulpmiddel te bieden, waarmee naar hart en lust geëxperimenteerd kan worden om een beter inzicht te krijgen in ons nog immer uitbreidende assortiment.

Filteropties in de webwinkel
Filteropties geselecteerd. Resultaten goed zichtbaar
Blauw omcircelde getallen geven restutaten weer.