Bouwen met Luke Towan

Bouwen met Markenburg  — ma. 12 dec. 2022

Markenburg in beeld.

Markenburg artikelen gaan al jaren de hele wereld over en ook al jaren bouwen mensen er de prachtigste dingen mee. Maar nog niet zo vaak zijn er ook geweldige video's van gemaakt en gedeeld.
Luke Towan, bekend van zijn YouTube kanaal en eigen website Boulder Creek railroad, heeft onlangs een geweldig diorama gemaakt waarin Markenburg artikelen een rol van belang spelen.

Luke Towan toont op video hoe de bouw van een geweldig diorama verloopt, terwijl er de nodige Markenburg producten in verwerkt worden.


Details maken het verschil.

Riolering langs de zijkant van het gebouw, airco’s aan de voorgevel een noodtrap naar het dak. Het komt voor in Groot Brittannië, soms in de VS en ongetwijfeld ook in Australië.
In Nederland hebben we daar onze eigen kijk op. De riolering is bij Nederlandse gebouwen uitsluitend inpandig geregeld. Dat heeft onder andere te maken met de bouwregels die in dit geval dienen te beschermen tegen bevriezing van de standpijp. Want de rommel die dat met zich mee kan geven, wil je niet.
Airco’s aan de voorgevel zal je niet snel zien omdat je er geen vergunning voor krijgt. De voorgevel wordt gezien als beeldbepalend vanaf de straat (openbare ruimte), dus dat moet typisch Nederlands netjes ogen.
De noodtrap naar het dak regelen we in Nederland op diverse manieren. Zo hebben portiekflats een uitschuifladder door een dakluik, bovenin het portiek. En als er een lift aanwezig is bevind zich een dergelijke ladder en luik zich op de bovenste verdieping. Bij Oranjelaan 9-13 is het dak ook in werkelijkheid niet bereikbaar met een aanwezige trap. De dakdekker wordt geacht een hoogwerker mee te nemen. Lange tijd hoefde er niemand te komen, tot er sinds kort hier en daar wat zonnepanelen zijn geplaatst. Maar ook dat zal met de hoogwerker bereikt moeten worden.

Ook in bestrating en aankleding van de openbare ruimte zijn er uiteenlopende verschillen tussen landen. Markenburg kent een uitgebreid assortiment bestratingsverbanden en details voor in de openbare ruimte, maar wel voornamelijk Nederlands of eventueel Europees georiënteerd. Daar zal Luke niet heel veel aan gehad hebben, waardoor hij nu een fraaie uitleg in de video geeft hoe je een Australisch ogende openbare ruimte kan maken. Uiteraard gaat dat met Engelstalige bebording, maar zie bijvoorbeeld ook de grote betonnen vlakken als voetgangers ruimte.

Samengevat zijn weersinvloeden, beschikbare materialen en regels de grootste oorzaken van uiterlijke verschillen. Maar die details verklappen in het model wel waar het naar gemaakt is.


Mainstreet of buurtwinkelcentrum

Luke heeft een prachtig diorama gemaakt met een stukje “mainstreet”, zoals hij het zelf noemt.
In Australië en ook de VS zijn dat vaak vrij letterlijk de hoofdstraten van het dorp of de plaats. Hoofdstraten op het gebied van verkeersverwerking in de breedste zin van het woord, maar ook Mainstreets in de brede verscheidenheid aan functies in de aangrenzende bebouwing. Deze mainstreets kennen vaak bebouwing uit diverse bouwperioden, waaronder de voor die delen van de wereld oude perioden van voor 1900. Met name die oude bebouwing kent vaak diverse bestemmingen, zoals wonen, winkels en kleine bedrijven door elkaar. Iets dat voor de meer hedendaagse wijken in Australië en de VS vrij uitzonderlijk is. Woon, winkel en werk functies worden in moderner tijden immers vrij strikt gescheiden van elkaar door middel van “zoning codes” ofwel bestemmingsplannen.

Ook in Europa en Nederland kennen we bestemmingsplannen. De meeste zijn opgesteld omstreeks of (ruim) na 1900. Maar rond 1900 kende Europa al talloze oude dorpen en steden, gebouwd in tijden dat lopen de enige vorm van mobiliteit vormde. Waar Europese hoofdstraten een maat en schaal gekregen hebben gebaseerd op de voetganger, is dat in Australië en de VS veel meer op het paard en wagen, stoomtram en de eerste auto’s gevormd.

Toch staat Oranjelaan 9-13 niet zo ver van de mainstreet.
Oranjelaan 9-13 is een model direct nagebouwd van een jaren ’60 buurtwinkelcentrum in een doorsnee jaren ’60 woonwijk. In Nederland hebben we de grootste groeispurt in de geschiedenis gekend vanaf ongeveer 1960 tot ongeveer 1979. Sommige plaatsen verdubbelde in omvang in die 20 jaar. En die nieuwe wijken kregen niet zelden een eigen buurtwinkelcentrum of winkel galerij. Een soort mini “mainstreet”.
Want alles werd gebouwd op basis van moderne bestemmingsplannen, zo veel mogelijk functiescheiding in de wijk en daarmee ook veel ruimte voor de auto, niet in de laatste plaats bij het buurtwinkelcentrum.

Mooi mooi mooi!
Luke Towan heeft in ieder geval iets prachtigs gemaakt! En geweldig in beeld gebracht! Wat hij overigens met grote frequentie doet en toont.
Dus wil je meer video's zien en inspiratie opdoen?
Kijk zeker even op zijn website: www.bouldercreekrailroad.com
En desgewenst ook op zijn Youtube kanaal: www.youtube.com/@LukeTowan

Greep uit de foto collage van Teun van Kastel
Still uit de video tijdens de bouw.

Greep uit de foto collage van Teun van Kastel
Still uit de video met het eindresultaat.